W swoim bogatym i pracowitym życiu działała na wielu płaszczyznach m.in. historycznej, literackiej, krajoznawczej, muzealniczej, a także publicystycznej. Spod jej pióra wyszło kilkanaście książek i kilkaset artykułów, które ukazywały się zarówno w prasie regionalnej jak i ogólnopolskiej. Całe swoje dorosłe życie poświęciła Mazurom, na rzecz których działała najpierw w Działdowie, a po II wojnie światowej w Olsztynie.

„In nomine Domini (W Imię Pańskie) Amen”. Działo się w Lidzbarku przed Sławnym Cechem Kowalskim przy bytności Sławetnych: Pana Bartłomieja Wieczorkowskiego Prezydenta Miasta tutejszego JKMci (Jego Królewskiej Mości) Lidzbarka, y Panów Radnych iako Sławetnego Jakuba Garynskiego vicePrezydenta, Sławetnego Pana Piotra Zybutowicza Raycy. Także Sławetnego Pana Sędziego Pana Macieja Radominskiego. Dnia siódmego stycznia Roku Pańskiego tysięcznego siedemsetnego dwudziestego piątego (7.01.1725) w domu sławnego Pana Bartłomieja Maronskiego ad prosens Cechmistrza Tegosz Rzemiosła Kowalskiego y innych do Tegosz Cechu należących”.

Zbliża się setna rocznica przyłączenia ziemi działdowskiej do Polski. Data ta stanowi więc okazję do przypomnienia niemałych jej sukcesów, także dramatów, bo wiedza, jak mówią, daje owoce, dlatego kto więcej wie, ten mniej wątpi, a historia bywa mistrzynią życia, oczywiście ta rzetelna, oparta na prawdzie.

Kiedy zostałem przetransportowany do szpitala w Działdowie, pan doktor Zygmunt Guzowski powiedział do mnie: „Trzeba usunąć część zmiażdżonej ręki. Czy ksiądz się zgadza”? Odpowiedziałem – „tak”. W duchu doznałem takiego natchnienia: „Jak się odpowie Bogu – tak, wtedy wszystko staje się proste” – mówi kardynał Marian Jaworski.

Dziś obchodzimy 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji „Burza”. W tym szczególnym dniu chcemy przypomnieć sylwetkę dh. hm. Stanisława Sieradzkiego ps. „Śwista”, urodzonego w Iłowie żołnierza legendarnego batalionu "Zośka".