Gmina Iłowo-Osada pozyskała dotacje od wojewody warmińsko-mazurskiego na renowację miejsc pamięci. W ramach projektu wykonano nowy pomnik Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Narzymiu, zakupiono nową płytę z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna. Żołnierzom września 1939 r. społeczeństwo Iłowa”, którą zamontowano na cmentarzu w Iłowie-Osadzie, a także wykonano konserwację pomnika na cmentarzu parafialnym w Białutach. Ponadto zakupiono drogowskazy do pięciu grobów znajdujących się w lesie białuckim. Koszt powyższych renowacji i zakupów wyniósł ponad 8 tys. zł.