Po obchodach 90-lecia powstania Nadleśnictwa Dwukoły pozostaną trwałe pamiątki: aleja lipowa i izba edukacyjno-historyczna.

W miniony czwartek pracownicy tego nadleśnictwa i ich goście najpierw zebrali na mszy św. dziękczynnej w kościele parafialnym w Iłowie. Ponieważ padał deszcz, druga część uroczystości odbyła się nie – jak planowano – w plenerze, lecz w sali miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych, który kształci m.in. leśników. O przeszłości i teraźniejszości Nadleśnictwa Dwukoły mówili Jaromir Skrzypecki i Jerzy Gembicki, nadleśniczy i jego zastępca. Na tym terenie, pograniczu mazowiecko-krzyżackim (pruskim), początki planowej gospodarki leśnej sięgają XVI-XVII w. Istotne znaczenie miał tu edykt króla pruskiego z 1780 r. Znamienne: losy małych Dwukół związane są z historią polityczną Europy, zwłaszcza z wojnami światowymi. Formalnie nadleśnictwo powstało tu w 1929 r. na mocy zaradzenia ówczesnego ministra rolnictwa. W jego dziejach nie brakowało dramatycznych momentów. 11 czerwca 1945 r. funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zamordowali tutejszego nadleśniczego Władysława Płoszyńskiego i sekretarza tej jednostki Stanisława Miszewskiego. Dzisiaj Dwukoły (16 leśnictw w powiatach działdowskim, mławskim i żuromińskim) gospodarują na 17 tys. ha lasów. Na tym obszarze znajduje się również 16 tys. ha lasów prywatnych. Dzięki staraniom służb państwowych w okresie powojennym znacznie wzrósł wskaźnik lesistości tego terenu.

Więcej w papierowym wydaniu z 21 maja.