Urząd Gminy Iłowo-Osada dołączył do jednostek, w których można dokonywać płatności bezgotówkowych. Wszystko dzięki programowi bezpłatnych terminali w administracji publicznej.

Wszystkie opłaty petent może teraz regulować przy użyciu karty płatniczej lub telefonu komórkowego. Warto przypomnieć, że program upowszechniania płatności bezgotówkowej w administracji publicznej realizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę Rozliczeniową. Docelowo ma on objąć wszystkie urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz policji. Aktualnie działa on m.in. w Urzędzie Miasta Działdowo czy Urzędzie Gminy Działdowo. Urzędy uczestniczące w programie nie płacą za instalację i używanie terminali płatniczych. Żadnych opłat z tytułu płatności nie ponoszą również klienci.