W czwartek, 26 października Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał komunikat w sprawie niezdatności do spożycia wody z wodociągów Narzym oraz Gajówki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne bakteriami z grupy coli.

Jednocześnie Sanepid zobowiązał producenta wody, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie do powiadomienia mieszkańców Narzymia, Wierzbowa, Bursza i Kraszewa od strony Narzymia, a także Gajówek, Narzymia Kolonii, Mansfeld i Brodowa o niezdatności wody do spożycia, a także podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jej jakości do zgodnej z normami z rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz zapewnienia mieszkańcom tych miejscowości zastępczego źródła wody i powiadomienia o punktach, w których będzie udostępniana. Woda może być używana do celów bytowych, a po przegotowaniu także do celów sanitarno-higienicznych.