Gmina Iłowo-Osada nie zapomina o osobach, którzy poświęcili swoje życie dla niepodległej Rzeczypospolitej. W ostatnich latach władze pozyskały środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i dokonały wymiany mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Białutach, w Iłowie-Osadzie i Narzymiu.

- Zachęcamy mieszkańców gminy do podtrzymywania pamięci o poległych oraz tradycji oddawania im hołdu, poprzez aktywne włączenie się w budowanie wizerunku utworzonych miejsc pamięci. Niech światło pamięci o zmarłych, którym zawdzięczamy wolność i suwerenność, będzie świadectwem naszego patriotyzmu i symbolicznym zobowiązaniem do objęcia grobu społeczną opieką. Dbajmy o pamięć i pielęgnujmy naszą wspólną tożsamość – mówi wójt Sebastian Cichocki.