Stan pomnika pomordowanych w niemieckim obozie przejściowym w Iłowie-Osadzie od dłuższego czasu wymagał renowacji. W związku z tym wójt Sebastian Cichocki wystąpił do starosty działdowskiego Pawła Cieślińskiego o pomoc w tym przedsięwzięciu. Odpowiedź nie pozostała bez echa. Powiat postanowił przekazać na ten cel 30 tys. zł. Kolejne 10 tys. zł dołożył samorząd gminny i pomnik został odnowiony. Podczas prac odnowiono tablicę pamiątkową, cokół oraz płytę główną pomnika wraz ze stopniami. Dodatkowo wykonane zostały nasadzenia i nowe granitowe słupy stylizowane na ogrodzenie więzienne. Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika odbyło się w środę, 16 września.

Niemiecki obóz przejściowy w Iłowie-Osadzie był częścią obozu koncentracyjnego KL Soldau. Przebywali w nim Polacy oraz Rosjanie, czekający na wyjazd na przymusowe roboty. Ponadto przetrzymywano w nim matki z małymi dziećmi oraz kobiety przed rozwiązaniem ciąży. Dramatyczne warunki w obozie sprzyjały wysokiej śmiertelności, panowały choroby i głód, część dzieci wywożono w głąb Niemiec i poddawano procesom germanizacji.