Wójt gminy Iłowo-Osada przypomina, że zgodnie z Gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, każdy mieszkaniec może ubiegać się o dofinansowanie sterylizacji samic i kastracji samców. Gmina finansuje 20 proc. kosztów dla 2 zwierząt jednego właściciela rocznie. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest uiszczenie opłat za posiadanie psa. Ponadto gmina wynagradza mieszkańców, którzy adoptują ze schroniska w Tatarach bezdomnego psa, pochodzącego z terenu gminy Iłowo-Osada. Nowy właściciel czworonoga otrzyma jednorazową rekompensatę kosztów utrzymania w wysokości 300 zł.