Stan pomnika pomordowanych w niemieckim obozie przejściowym w Iłowie-Osadzie od dłuższego czasu wymagał renowacji. W związku z tym wójt Sebastian Cichocki wystąpił do starosty działdowskiego Pawła Cieślińskiego o pomoc w tym przedsięwzięciu. Odpowiedź nie pozostała bez echa. Powiat postanowił przekazać na ten cel 30 tys. zł. Kolejne 10 tys. zł dołożył samorząd gminny i pomnik został odnowiony. Podczas prac odnowiono tablicę pamiątkową, cokół oraz płytę główną pomnika wraz ze stopniami. Dodatkowo wykonane zostały nasadzenia i nowe granitowe słupy stylizowane na ogrodzenie więzienne. Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika odbyło się w środę, 16 września.

Niemiecki obóz przejściowy w Iłowie-Osadzie był częścią obozu koncentracyjnego KL Soldau. Przebywali w nim Polacy oraz Rosjanie, czekający na wyjazd na przymusowe roboty. Ponadto przetrzymywano w nim matki z małymi dziećmi oraz kobiety przed rozwiązaniem ciąży. Dramatyczne warunki w obozie sprzyjały wysokiej śmiertelności, panowały choroby i głód, część dzieci wywożono w głąb Niemiec i poddawano procesom germanizacji.

Wójt gminy Iłowo-Osada przypomina, że zgodnie z Gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, każdy mieszkaniec może ubiegać się o dofinansowanie sterylizacji samic i kastracji samców. Gmina finansuje 20 proc. kosztów dla 2 zwierząt jednego właściciela rocznie. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest uiszczenie opłat za posiadanie psa. Ponadto gmina wynagradza mieszkańców, którzy adoptują ze schroniska w Tatarach bezdomnego psa, pochodzącego z terenu gminy Iłowo-Osada. Nowy właściciel czworonoga otrzyma jednorazową rekompensatę kosztów utrzymania w wysokości 300 zł.

Kąpiel w lodowatej wodzie Około 300 osób wzięło udział w X. Zlocie Foczek i Morsów nad i w zalewie Ruda, o 100 więcej niż rok temu. Większość tych, którzy w minioną sobotę nie bali się zimna i wiatru, mieszka w okolicznych powiatach, ale nie brakowało przedstawicieli odległych regionów kraju, m.in. Sopotu i Krakowa.

Gmina Iłowo-Osada podąża za rozwojem technologii cyfrowych. W związku z tym na jej terenie postanowiono wdrożyć szkolne e-dzienniki. Jak informują władze gminy, od 1 marca obowiązywać będą dwa dzienniki – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Nowy system na pozwolić rodzicom na sprawniejszy kontakt ze szkołą oraz nauczycielami. Dzięki wdrożeniu technologii cyfrowej, każdy rodzic będzie mógł bezpłatnie i na bieżąco śledzić postępy swojego dziecka, mając aktywny wgląd w bieżące dane. Dodatkowo aplikacja umożliwi wspieranie dziecka w codziennej edukacji i wychowaniu za pomocą dostępu do modułów: oceny i frekwencja, terminarz, wiadomości, ogłoszenia, uwagi, zrealizowane tematy itp. Wójt Sebastian Cichocki zapowiada, że będzie to ostatni rok szkolny z dziennikami papierowymi. Od września w placówkach gminnych obowiązywać będą jedynie dzienniki elektroniczne.

Gmina Iłowo-Osada pozyskała dotacje od wojewody warmińsko-mazurskiego na renowację miejsc pamięci. W ramach projektu wykonano nowy pomnik Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Narzymiu, zakupiono nową płytę z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna. Żołnierzom września 1939 r. społeczeństwo Iłowa”, którą zamontowano na cmentarzu w Iłowie-Osadzie, a także wykonano konserwację pomnika na cmentarzu parafialnym w Białutach. Ponadto zakupiono drogowskazy do pięciu grobów znajdujących się w lesie białuckim. Koszt powyższych renowacji i zakupów wyniósł ponad 8 tys. zł.