Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin, powiatów oraz województw. Z naszego powiatu najlepiej wypadło miasto Działdowo, jednak najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskała gmina Płośnica.

Rezygnacja z dobrowolnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów, obniżenie stawki żywieniowej dla pacjentów czy próba zwiększenia przychodów z działalności komercyjnej – w taki sposób władze działdowskiego szpitala chcą walczyć z problemami finansowymi jednostki. O swoich zamiarach poinformowały w programie naprawczym, który przedstawiły władzom powiatu.