Już niedługo zostanie rozwiązany problem odbioru odpadów z działek rodzinnych znajdujących się na terenie Działdowa. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” postanowił, iż ogrody zostaną wyłączone z systemu gospodarki odpadami. Ta decyzja sprawi, że działkowcy będą mogli podpisać umowę z innym podmiotem, który odbierze odpady na lepszych dla nich warunkach.

Spodziewaliśmy się, że przyjdą i zburzą naszą sielskość i swojskość. Dlatego tak ostro krytykujemy kanclerz Merkel za to, że ich zachęcała do przybycia, Unię Europejską - że ich przyjmuje i... relokuje (ale starą Unię – tę zgniłą i nieudolną, bo nowa Unia jest mądrzejsza).

W środę, 30 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej części budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie. Otwarcia dokonali burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński, przewodniczący Rady Miasta Romuald Remiszewski i dyrektor przedszkola Sylwia Lipka-Pławska.