1 listopada wszyscy udajemy się na cmentarze, by tam zapalić znicz i położyć kwiaty na grobach swoich najbliższych, znajomych, przyjaciół. W tym wyjątkowym dniu wspominamy tych, którzy odeszli, których nie ma już wśród nas, ale pamięć o nich pozostała. Na wielu cmentarzach spoczywają ci, którzy w przeszłości tworzyli naszą historię, pracowali na rzecz swojego środowiska, pracowali na rzecz lokalnej społeczności. Dziś przywołujemy ich w naszej pamięci, wspominamy ich ciepło i serdecznie. Ci wszyscy, którzy odeszli, żyją jednak tak długo, jak długo będziemy ich wspominać, pamiętając o tym co zrobili dla nas. Dziś przypominamy niektórych z nich, którzy odeszli w ostatnim roku.

Książka Dariusz Piotrowicza „Ochotnicze Straże Pożarne na Działdowszczyźnie. Zarys dziejów do 1939 r.” zajęła drugie miejsce w konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

Dwadzieścia cztery pary z terenu Działdowa świętują w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli złote gody. Z tej okazji burmistrz Grzegorz Mrowiński zaprosił jubilatów na specjalną uroczystość.