Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ogłosił konkurs na stanowisko swojego zastępcy do spraw ekonomicznych. Według ogłoszenia, kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz powinien mieć co najmniej pięć lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej trzy w ochronie zdrowia. Dodatkowo od kandydata wymaga się bardzo dobrej znajomości zagadnień ekonomicznych, bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie MS Office oraz bardzo dobre organizacji pracy własnej i zespołu. Do obowiązków zatrudnionej osoby ma należeć m.in.: kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy, nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz raportów, nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji, odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, optymalizacja struktury kosztów, nadzór nad zachowaniem płynności finansowej, kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi, a także nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowo-płacowego i zamówień publicznych. Termin składania ofert mija 31 marca 2020 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie informuje, że w dniach 2-15 marca będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru. Pracownicy placówki zachęcają czytelników do zrobienia zapasów książek na ten okres.