Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński poinformował, że podjął trudną decyzję o dalszym zamknięciu działdowskich przedszkoli. Będzie ona obowiązywać przynajmniej do 24 maja. - Decyzja została podjęta po wnikliwej analizie sytuacji epidemiologicznej w powiecie działdowskim, a także w wyniku konsultacji z dyrektorami przedszkoli samorządowych – informuje burmistrz.

Z informacji przekazanych przez dyrektorów placówek jednoznacznie wynika, że zainteresowanie zapewnieniem opieki przedszkolnej dla dzieci wskazało zaledwie 8 proc. rodziców. - Wielu rodziców, wyrażając swoje zaniepokojenie o bezpieczeństwo dzieci, informowało o chęci pozostania w domu i korzystania z zasiłku opiekuńczego. W naszej ocenie ryzyko zakażeń jest nadal bardzo wysokie. Potwierdzają to statystyki z ostatnich dni publikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Naszym priorytetem jest zapewnienie zdrowia dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkoli. W obecnej sytuacji oczekujemy precyzyjnych wytycznych poszczególnych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które będą organizacyjnie możliwe do spełnienia i pozwolą samorządom w sposób maksymalny zagwarantować bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej – mówi Grzegorz Mrowiński.

- Jednocześnie informuję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem – dodaje burmistrz.

Warto zaznaczyć, że taką samą decyzję podjął burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. 

Informuję, iż SP ZOZ w Działdowie od dnia 28.04.2020r. funkcjonuje w sposób "normalny", oczywiście z ograniczeniami ogólnymi wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19. Udało się opanować kryzys epidemiologiczny, który spowodowany był stwierdzeniem dodatniego wyniku badania wirusologicznego u jednego z pracowników.

Wykrycie potencjalnego zagrożenia było wynikiem planowego, profilaktycznego testowania pracowników, nie wykazujących żadnych niepokojących objawów, ale wykonujących swoje obowiązki na wybranych stanowiskach, kluczowych dla bezpieczeństwa załogi i chorych. Wszystkie procedury awaryjne zadziałały prawidłowo. W dochodzeniu przeprowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną nie odnotowano, aby źródłem zakażenia było miejsce pracy lub niewłaściwe procedury obowiązujące w SP ZOZ w Działdowie. Nie stwierdzono również, po przeprowadzeniu masowych badań pracowników, ich rodzin i pacjentów, u żadnej innej osoby dodatniego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2.

Był to bardzo trudny tydzień dla wielu pracowników naszego szpitala. Wykonywali Oni swoje obowiązki w skrajnie trudnych i ekstremalnie stresujących warunkach. Niezwykłą determinację oraz prawdziwy etos pracy medyków i pozostałych osób z naszego szpitala obserwowałem na co dzień. Wszystkim chorym udzielono pomocy w sytuacjach nagłych, zagrażających ich zdrowiu lub życiu. To prawdziwi bohaterowie, przed którymi chylę czoło.

Jestem przekonany o tym, że nie uporalibyśmy się z kryzysem, gdyby nie pomoc wielu ludzi i instytucji. Za wsparcie i pomoc serdecznie dziękuję Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektorowi Warmińsko Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z Olsztyna. Wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem dobrego gospodarza Pana Starosty Działdowskiego, z którym współpracowałem na co dzień. Nie do przecenienia jest także zaangażowanie, z jakim spotkałem się ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Burmistrza Działdowa, Wójta Rybna, Burmistrza Lidzbarka oraz wszystkich życzliwych samorządowców, radnych i pracowników tych urzędów. Wzruszająca jest pomoc prywatnych ludzi i przedsiębiorców. Spokój, jaki zachowały media, a przede wszystkim mieszkańcy powiatu działdowskiego, również przyczynił się do opanowania zagrożenia. Uważam, że społeczność Powiatu Działdowskiego to WIELKA "mała Ojczyzna", a przekonać się o tym można tylko w sytuacjach trudnych.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Lek. med. Ireneusz Weryk

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. - W naszej szkole uczymy gry na skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie, gitarze, klarnecie oraz flecie. Nauka odbywa się w dwóch cyklach – sześcioletnim, w którym prowadzimy nabór dla osób w wieku od 7 do 10 lat oraz czteroletnim, dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat – informuje dyrektor Piotr Nowakowski. Termin składania dokumentów upływa 29 maja. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.psm-dzialdowo.edu.pl.

Burmistrz Grzegorz Mrowiński poinformował, że nie udostępnił Poczcie Polskiej danych mieszkańców Działdowa, które miały zostać wykorzystane do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych - Wierny złożonemu mieszkańcom ślubowaniu, „że dochowam wierności prawu”, a także w poczuciu ochrony powierzonych mi danych, nie widząc podstaw prawnych odmówiłem udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców Gminy - Miasto Działdowo - napisał na swoim facebooku burmistrz. 

Decyzję pozytywnie przyjęli mieszkańcy. Opublikowany przez burmistrza post zyskał w przeciągu dwóch godzin ponad 800 kliknięć "lubię to" oraz "super".