Pogoda w maju nas nie rozpieszcza. Niska temperatura powietrza, szczególnie w nocy, sprawia, że aura daje się we znaki mieszkańcom bloków, w których grzeje się tylko do końca kwietnia. Mieszkanka ul. Emilii Sukertowej-Biedrawiny 2 w Działdowie alarmuje, że temperatura w jej mieszkaniu spada poniżej 15 stopni Celsjusza. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej odpowiada, że blok jest w trakcie termomodernizacji, a temperatury są monitorowane na bieżąco i pomiary mówią co innego.

Starostwo Powiatowe w Działdowie od wczoraj zmieniło zasady pracy urzędu. Jak informuje starosta Paweł Cieśliński, dostęp do siedziby starostwa jest możliwy wyłącznie poprzez wejście A, od strony ulicy Jagiełły 6/8, w godzinach od 8.00 do 15.00. Klienci urzędu będą obsługiwani pojedynczo w wydzielonej części korytarza. - Rekomenduje się, aby interesanci załatwiający sprawy inne niż komunikacyjne, poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym – mówi starosta.

Wydziały posiadające siedzibę przy ulicy Skłodowskiej 15 oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Lidzbarskiej 31 przyjmować będą interesantów w godz. od 8.00 do 15.00, przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.

Przypominamy, że kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestała przyjmowania w urzędzie wpłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741. Ponadto starosta informuje, że wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie (ul. Hallera 14A), ewentualnie drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Sanepid poinformował o nowym zakażeniu COVID-19 w powiecie działdowskim. To młody mężczyzna, który niedawno wrócił ze Szwecji. Przebywa w izolacji domowej.

Już dziś ponownie otwarta zostanie Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Czytelników obowiązywać będą specjalne zasady, które publikujemy poniżej.