Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną Szpitala wstrzymane zostały przyjęcia do oddziałów: urazowo-ortopedycznego, neurologii, udarowego oraz chorób wewnętrznych.

- Prosimy o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji i kierowanie chorych do innych placówek medycznych.  Za wszystkie niedogodności przepraszam - mówi dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk. 

W ostatnim czasie opinię publiczną obiegła informacja na temat całkowitego lub częściowego sprywatyzowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie. Sprawa ta zaciekawiła radnego Zbigniewa Kocielę, który postanowił poruszyć ją na ostatniej sesji Rady Miasta Działdowo. Radny zapytał burmistrza, jakie ma plany wobec spółki. Jak się okazało, informacja krążąca po mieście, to zwyczajna plotka.

Więcej w dzisiejszym wydaniu TD. 

Rada Powiatu Działdowskiego przyjęła nowy plan dyżurów aptek na rok 2021. Poniżej prezentujemy, jakie placówki będą dyżurowały w najbliższych dniach na terenie Działdowa.

11 stycznia: „Moja Apteka” ul. Wł. Jagiełły 26,  tel. 23 697 25 33
12 stycznia: Apteka Dr. Max ul. Nidzicka 10, tel. 23 697 78 94
13 stycznia: Apteka „MANADA” ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, tel. 23 697 33 51
14 stycznia: Apteka ul. Pocztowa 9a, tel. 23 697 24 11
15 stycznia: Apteka Społeczna, ul. Plac Mickiewicza 34, tel. 23 697 24 05
16 stycznia: Apteka ul. Nidzicka 36, tel. 23 697 53 50
17 stycznia: Apteka ul. Norwida 21a, tel. 23 697 41 31
18 stycznia: Apteka „Pharma – Land” ul. Wł. Jagiełły 22, tel. 23 697 53 86
19 stycznia: Apteka „MANADA II” ul. Leśna 13d, tel. 23 697 95 16

Polski Czerwony Krzyż w Działdowie zaprasza krwiodawców i osoby chętne do oddawania krwi. Poniżej prezentujemy terminy, w których otwarty będzie działdowski punkt. 

11.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
13.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
14.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
18.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
20.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
21.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
25.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
27.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30
28.01.2021, Działdowo – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 64, godz. 8.00-11.30