Rada Miasta Działdowo jednogłośnie przegłosowała uchwałę dotyczącą ustanowienia roku 2020 jubileuszem 100-lecia przyłączenia Działdowa do Polski.

Jak czytamy w uzasadnieniu, uchwała ma na celu podkreślenie znaczenia ważnych dla Działdowa oraz jego mieszkańców wydarzeń historycznych, których jubileusz 100-lecia obchodzimy w roku 2020. Jej podjęcie ma podnieść rangę wszystkich działań planowanych na ten rok, a także wzmocnienie efektu wypromowania Działdowa na obszarze województwa i kraju, jako miasta wyjątkowego ze względu na swoją spuściznę historyczną i kulturową.

W roku 1920 na podstawie zapisów traktatu wersalskiego miasto Działdowo wraz z okolicami, jako wyjątek w regionie warmińsko-mazurskim, zostało dołączone do odrodzonej po latach rozbiorów Rzeczypospolitej Polskiej. Wkroczenie wojsk generała Józefa Hallera i oficjalne przekazanie miasta w ręce polskie odbyło się 17 stycznia 1920 r. Ten moment zapoczątkował także tworzenie w Działdowie ważnego ośrodka krzewienia polskości na cały okres międzywojnia. Decyzja o przyłączeniu Działdowa do II Rzeczypospolitej Polskiej spowodowała głębokie przemiany społeczne i religijne oraz zainicjowała nadzwyczajny rozwój kulturalny i edukacyjny mieszkańców. Wydarzenia roku 1920 oraz podyktowane nimi dalsze losy miasta, spowodowały wyróżnienie miasta Działdowa na tle całego obszaru obecnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Planowane obchody Jubileuszu 100-lecia mają na celu nie tylko przypomnienie wydarzeń sprzed stu lat, ale również zaprezentowanie losów miasta Działdowa, jego przemian i rozwoju, od momentu przyłączenia do Polski po czasy współczesne.