Ferie zimowe w naszym regionie rozpoczęte. Tradycyjnie już zajęcia dla uczniów, którzy pozostają w mieście przygotował Miejski Dom Kultury w Działdowie. Odbywają się one od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. Od 20 do 31 stycznia, dzieci w wieku 7-12 lat mogą brać udział w zajęciach artystycznych - teatralnych, wokalnych, plastycznych, kuglarskich, muzycznych, tanecznych. Będą też bajki i filmy dla dzieci, gry, zabawy i animacje. Ponadto w dniach 20-22 stycznia odbędą się warsztaty z tańca współczesnego. Chętne osoby mogą się na nie zapisać w biurze MDK.