Szpital w Działdowie generuje coraz większe straty. Przeprowadzony audyt wykazał nieprawidłowości, które należy poprawić natychmiast. Inaczej ciężar długów spadnie na podatników. Nowo wybrany dyrektor w niemal trzy tygodnie opracował plan naprawczy. Zakłada on m.in. zmniejszenie kadry karetek pogotowia oraz redukcję etatów personelu szarego.

Wyniki audytu zostały przedstawione radnym na sesji 30 października. Dokument, który liczy 82 strony pokazał aktualną sytuację działdowskiego szpitala, jednak nie wszystkie aspekty mogły być przeanalizowane. Wszystko przez brak dostępu do niektórych dokumentów. - Do końca trwania badania nie zostały udzielone informacje i dane w zakresie kosztów poszczególnych stanowisk personelu medycznego, na których zatrudnienie występuje na podstawie umowy o pracę lub kontraktu. Z tego względu badanie jest istotnie ograniczone z uwagi na fakt, że koszty personelu medycznego to znacząca pozycja w strukturze finansowej badanej jednostki – czytamy w raporcie. Ponadto w trakcie realizacji audytu nie udało się ustalić, w jaki sposób i przy jakich założeniach były dotychczas tworzone budżety, plany oraz prognozy. Z informacji jakie uzyskali audytorzy, dokumenty te były osobiście opracowywane przez dyrektor Elżbietę Leżuchowską i nikt inny nie uczestniczył w tym procesie. Z informacji uzyskanych od głównego księgowego nie było również osoby odpowiedzialnej za sporządzenie budżetu na rok 2020. 

Po opublikowaniu wyników, reakcja nowego dyrektora była natychmiastowa. Wraz z Grupą Prawną Togatus opracował on w niemal trzy tygodnie nowy plan naprawczy na lata 2019-2020, który został przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Przygotowano harmonogram działań naprawczych, który liczy 21 punktów. 9 z nich ma przynieść korzyści finansowe dla jednostki. 

Więcej w aktualnym wydaniu TD.