Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie organizuje kolejny rajd rowerowy, który odbędzie się w niedzielę, 29 września. Trasa rajdu przebiegać będzie ulicami Działdowa: pl. Mickiewicza, Poprzeczna,
pl. 1 Maja, Kochanowskiego, Osiedleńcza, Księżodworska i dalej przez miejscowości: Księży Dwór, Kurki, Rywociny, Petrykozy, Łążek, Gnojno, Gnojenko, Prusinowo, Księzy Dwór . Wjazd do Działdowa ul. Księżodworską, Osiedleńczą, Kochanowskiego, Pl. 1-go Maja, Skłodowskiej, Pocztową, Jagiełły, Kościuszki, Męczenników, Wolności, Parkową do parku HDK. Początek rajdu o godzinie 11. z pl. Mickiewicza, zakończenie rajdu przewidziane jest na godzinę 14. Trasa rajdu wynosi około 30 km.

Zapisy przyjmowane są w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Robotnicza 10 do 27 września do godziny 13. Więcej na stronie www.mosirdzialdowo.pl.