Tuż przed rozpoczęciem Rajdu Rowerowego IPN nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej męczeństwo tysięcy Polaków w czasie II wojny wojny światowej. Tablica stanęła przed budynkami byłego niemieckiego obozu Soldau. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Podczas uroczystości obecni byli m.in. senator Bogusława Orzechowska i dyrektor oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon.