Uwaga hodowcy! Powiat działdowski został objęty obszarem żółtej strefy ochronnej. Wszystko przez rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń. Od 3 września, oprócz dotychczasowych wymagań dotyczących bioasekuracji gospodarstw, należy wykonywać wiele ważnych zaleceń.

Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii, hodowcy muszą wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. - Przepisu tego nie stosuje się jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję – informuje Wojciech Kościński.

Więcej w najbliższym wydaniu TD.