Rada Miasta Działdowo przywróciła płatność za czas nauczania w przedszkolach publicznych powyżej 5 godzin dziennie. Do tej pory, decyzją z marca 2016 roku, bezpłatny czas nauczania wynosił 10,5 godzin. Nowa uchwała ustala bezpłatny czas nauczania w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Pozostały czas będzie płatny. Opłata wyniesie 1 zł za każdą faktycznie rozpoczętą godzinę. Zwalnia się natomiast z opłaty rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Więcej w aktualnym wydaniu TD.