Starosta działdowski podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z jednostkami samorządowymi z terenu Gruzji. W tym ważnym dla naszego regionu wydarzeniu wzięli udział m.in. ambasador Gruzji Ilia Darchiashvili, poseł RP Piotr Cieśliński oraz burmistrzowie i wójtowie.

List został podpisany w środę, 14 sierpnia. Dokument ma być początkiem współpracy powiatu działdowskiego z Gruzją. Czytamy w nim m.in., że strony postanawiają określić zasady współpracy stron w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wymianie wiedzy i doświadczeń, a także współpracować na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz procesom inwestycyjnym.

Więcej w dzisiejszym wydaniu TD.