Duży sukces ósmoklasisty ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie. Kacper Kopeć został laureatem aż czterech olimpiad przedmiotowych.

W związku z tym, podczas tegorocznej gali został uhonorowany przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego okolicznościowym dyplomem oraz upominkiem.
- Warto dodać, że w naszym województwie tylko dwóch uczniów zdobyło tytuł laureata aż z czterech przedmiotów. Kacper jest laureatem z: matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego. Gratulujemy fenomenalnego sukcesu - mówi wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Anna Siedlecka.