Ponad 800 skazanych ma mieścić zakład karny, którego budowa planowana jest pomiędzy ul. Gminną i Przemysłową w Działdowie. W ramach kompleksu, którego powierzchnia ma zajmować 18,5 hektara, planuje się stworzenie zakładu produkcyjnego dla więźniów. Dzięki inwestycji zatrudnienie ma znaleźć około 200 mieszkańców.

Dziś o godzinie 14 podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasto Działdowo radni będą głosowali nad uchwałą dotyczącą przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa na obszarze dotyczącym terenów położonych pomiędzy ul. Gminną i ul. Przemysłową. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, wynika, iż na terenie o powierzchni 18,5 ha powstać ma zakład karny, wybudowany w ramach rządowego Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. Teren, na którym planowana jest inwestycja, jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie zwrócił się do właściciela z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd działki pod realizację tej inwestycji, co spotkało się ze wstępną akceptacją. Aby to było możliwe, miasto musi przekształcić odpowiednio tereny, do czego przystąpić może za zgodą radnych.