Dariusz Piotrowicz

W minionym tygodniu odbyła się promocja książki Dariusza Piotrowicza „Ochotnicze Straże Pożarne na Działdowszczyźnie. Zarys dziejów do 1939 r.”. Spotkanie przyciągnęło wielu pasjonatów pożarnictwa oraz mieszkańców, którzy mogli dowiedzieć się od autora, w jaki sposób powstawało opracowanie.

Jako, że promocja odbyła się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie, to wszystkich zebranych przywitała dyrektor Justyna Lytvyn. Następnie głos zabrała Anna Barbara Czuraj-Struzik, która prowadziła spotkanie. Autor odpowiadał na pytania prowadzącej oraz wszystkich zebranych gości. – Materiały zbierałem przez bardzo długi czas, jednak książka powstawała 3 lata. Jest wynikiem kwerendy archiwalnej w trzech archiwach. Ponadto odwiedziłem wiele bibliotek w poszukiwaniu artykułów z tamtych czasów. Dużo zawdzięczam także wielu mieszkańcom, którzy dzielili się ze mną swoimi materiałami – mówił autor.

Więcej w aktualnym wydaniu TD.