Już niedługo zostanie rozwiązany problem odbioru odpadów z działek rodzinnych znajdujących się na terenie Działdowa. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” postanowił, iż ogrody zostaną wyłączone z systemu gospodarki odpadami. Ta decyzja sprawi, że działkowcy będą mogli podpisać umowę z innym podmiotem, który odbierze odpady na lepszych dla nich warunkach.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Miejski”, który zrzesza na terenie Działdowa sześć ogrodów, od 4 lat głowi się, w jaki sposób rozwiązać problem związany z odbiorem odpadów. Wszystko przez wymogi ustawy, która weszła w życie w 2013 r. i obliguje wszystkich właścicieli nieruchomości, a także działek, w których powstają odpady komunalne, do włączenia się do systemu gospodarki odpadami. Na naszym terenie zajmuje się tym EZG „Działdowszczyzna”.

Warunki systemu gospodarowania odpadami od początku nie odpowiadały działkowiczom. Chodziło m.in. o opłatę. Ta miała wynieść aż 120zł rocznie od działki. Według nich nie byłaby ona adekwatna do ilości odpadów, które są na działkach wytwarzane. A są to głównie bioodpady, które trafiają do kompostowników i stanowią nawóz organiczny wykorzystywany w uprawie. Inne odpady pochodzące z plastiku, papieru i szkła mające charakter odpadów komunalnych stanowią tylko niewielką część tych wszystkich. Co prawda, niektórzy działkowicze mają kawałek ziemi tylko i wyłącznie do celów rekreacyjnych i w czasie letnim organizują spotkania przy grillu, jednak nie generują odpadów, które wynosiłyby miesięcznie aż 120 litrów. Do tego pojawił się problem wystawiania pojemników lub worków. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób byłyby one zabierane.

Więcej w dzisiejszym papierowym wydaniu TD.