Miejski Dom Kultury w Działdowie podsumował konkurs „Zima w obiektywie”. Zgłosiło się do niego 19 uczestników, którzy łącznie przesłali 57 prac.

- Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego, zostały poddane ocenie artystycznej najlepsze fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie komisji wyłonili zwycięzców. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach- mówi Justyna Rutkowska z MDK w Działdowie. Zwycięzcom zostały przyznane vouchery oraz upominki.

Przyznane nagrody:
Kategoria dla dzieci i młodzieży
1. Maksymilian Kopański
2. Emilia Piórkowska
3. Lena Straszyńska

Kategoria dla dorosłych
1. Daniel Żarczyński
2. Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska
3. Michał Budzyński
wyróżnienie: Szymon Szostek