Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie ustalił nowe taryfy za wodę i ścieki na terenie gminy Działdowo. Poniższe stawki zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i obowiązują od 1 lutego.

Zaopatrzenie w wodę
Za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w miejscowościach: Uzdowo, Grzybiny, Myślęta, Kramarzewo, Turza Wielka, Niestoja, Burkat, Filice, Ruszkowo, Lipówka, Mosznica, Jankowice, Gąsiorowo, Sławkowo, Kurki, Kisiny, Gnojno, Gnojenko, Zakrzewo, Petrykozy, Rywociny, Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołąka, Sękowo, Bursz w wysokości- 3,12 zł/m3 brutto.

Za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w miejscowościach: Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo w wysokości - 3,32 zł/m3 brutto.

Odprowadzanie ścieków
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowości Uzdowo- 6,05 zł/m3 brutto.

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowościach: Kramarzewo, Pożary, Gąsiorowo, Burkat w wysokości – 5,80 zł/m3 brutto.

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowości Działdowo w wysokości – 6,17 zł/m3 brutto.