Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zajął trzecie miejsce w rankingu wyróżniających się instytucji podlegających pod Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Nasza placówka znalazła się za urzędami z Nowego Miasta Lubawskiego oraz Nidzicy. Wręczenie statuetki odbyło się w środę, podczas obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

W rankingu brano pod uwagę m.in. liczbę osób zarejestrowanych, stopę bezrobocia, pozyskiwanie ofert pracy, a także efektywność zatrudnieniową i poziom wykorzystania środków Funduszu Pracy.