Rada Powiatu Działdowskiego przyjęła nowy plan dyżurów aptek na rok 2021. Poniżej prezentujemy, jakie placówki będą dyżurowały w najbliższych dniach na terenie Działdowa.

11 stycznia: „Moja Apteka” ul. Wł. Jagiełły 26,  tel. 23 697 25 33
12 stycznia: Apteka Dr. Max ul. Nidzicka 10, tel. 23 697 78 94
13 stycznia: Apteka „MANADA” ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, tel. 23 697 33 51
14 stycznia: Apteka ul. Pocztowa 9a, tel. 23 697 24 11
15 stycznia: Apteka Społeczna, ul. Plac Mickiewicza 34, tel. 23 697 24 05
16 stycznia: Apteka ul. Nidzicka 36, tel. 23 697 53 50
17 stycznia: Apteka ul. Norwida 21a, tel. 23 697 41 31
18 stycznia: Apteka „Pharma – Land” ul. Wł. Jagiełły 22, tel. 23 697 53 86
19 stycznia: Apteka „MANADA II” ul. Leśna 13d, tel. 23 697 95 16