Każdego roku na początku stycznia przyznawane są Katarzynki, czyli najważniejsze wyróżnienia lokalne. Niestety z powodu pandemii tradycji nie stanie się zadość. Wiadomo już, że w najbliższym czasie gala się nie odbędzie. Co prawda, zbierze się kapituła, jednak jej przewodniczący, burmistrz Grzegorz Mrowiński ma wnioskować o odłożeniu wyboru w czasie. Włodarz miasta chce, aby wręczenie nagród było uroczyste jak każdego roku, dlatego postuluje o zorganizowaniu imprezy w późniejszym terminie. Wybór nagrodzonych już teraz sprawiłby, że wieść o tegorocznych zwycięzcach mogłaby szybko się roznieść, a to zawsze było przecież tajemnicą do samego końca. Aktualnie nie padł żaden nowy termin. Być może w tym roku Katarzynki będą wyjątkowo wręczone podczas imprezy plenerowej?

Katarzynki są wręczane od 1997 roku. Rzeźby patronki miasta przyznawane są corocznie osobom, które swoją pracą i działalnością społeczną zasłużyły się miastu oraz jego społeczności. O uhonorowaniu tym najwyższym lokalnym wyróżnieniem decyduje kapituła, w skład której wchodzą członkowie zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., laureaci poprzedniej edycji nagrody, burmistrz Działdowa oraz pomysłodawca wydarzenia Ładysław Cichosz. Pierwszymi laureatami nagrody byli Danuta Hoen, Kasia Stankiewicz, Leszek Gołębiewski, Krzysztof Tabaczka i Zbigniew Kowalkowski.