W Działdowie powołano Radę Seniorów na kadencję 2020-2023. Głosowanie nad kandydaturami osób, które zadeklarowały się udzielać w organie doradczym, odbyło się podczas ostatniej sesji Rady Miasta Działdowo. Radni mieli ułatwione zadanie, ponieważ nie musieli wybierać spośród poszczególnych osób. Kandydaci na radnych seniorów zostali bowiem zaproponowani przez lokalne stowarzyszenia i organizacje, a ich liczba nie przekraczała limitu osób. Rada Miasta Działdowo musiała tylko zatwierdzić proponowane osoby, co zrobiono jednogłośnie. Ponadto zgodnie z przepisami radni wybrali swojego przedstawiciela. Zaproponowano kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego Rady Seniorów Jerzego Giezka. To nie spodobało się części radnym, którzy argumentowali, iż Jerzy Giezek udziela się już w zbyt dużej ilości organizacji. Kandydatura przeszła, jednak przy głosowaniu za wskazaniem kandydata 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Skład Rady Seniorów Miasta Działdowo na kadencję 2020-2023 prezentuje się następująco: Ewa Sotomska (wskazana przez Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa), Gabriela Nowak (Stowarzyszenie „Wolność Od Strachu”), Joanna Derbin, Janina Zyznowska (Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie), Teresa Cegiełka, Jadwiga Świniarska (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Działdowie), Jan Murawski, Maria Lemanowicz, Janusz Chmura, Henryk Rynkowski (Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Miejski”), Krystyna Wasiak (osoba wybrana przez burmistrza) oraz Jezy Giezek (osoba wybrana przez Radę Miasta).