W związku z sytuacją epidemiologiczną, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie podjął decyzję, iż w sezonie zimowym 2020/2021 lodowisko miejskie będzie zamknięte.

- Decyzja podyktowana jest obawą o narażenie pracowników i uczestników lodowiska na zachorowanie na COVID – 19. Dodatkowo przy ewentualnym zmniejszeniu limitu osób jednorazowo przebywających na tafli lodowiska, nie będzie to z korzyścią dla budżetu, gdyż zatrudnienie pracowników plus koszty poboru prądu dają ujemny rachunek ekonomiczny. Ponadto pracownicy, oprócz dotychczasowych obowiązków, musieliby rejestrować wszystkich uczestników lodowiska a to wydłuża czas na kupno biletów i założenie łyżew. Natomiast choroba pracownika i kwarantanna pozostałych, wyłącza pracę lodowiska na kilkanaście dni. Zwiększyłyby się też koszty utrzymania lodowiska: płyny do dezynfekcji powierzchni, zainstalowanie stanowisk do dezynfekcji rąk, zapewnienie dezynfekcji łyżew lub jednorazowych skarpetek, zamknięcie szkół uniemożliwia grupowe wizyty na boisku, a opiekunom dzieci obserwowanie ich poczynań, ze względu na zakaz widowni na obiektach sportowych – mówi dyrektor Grzegorz Kaszubski.