Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Wolności, Sportowej i Budowlanej. W najbliższym czasie te ulice przejdą remont. Będzie nowy asfalt, chodniki i oświetlenie ledowe.

Zakres przebudowy jest bardzo szeroki, obejmuje on wymianę podbudowy, budowę i remont chodników. - Jest to trasa, którą jeździ jedna z linii naszej komunikacji miejskiej. W trosce o pasażerów, a także o mieszkańców, którzy mieszkają na osiedlu Ogródki, podjęliśmy decyzję o tej przebudowie Uporządkujemy wszystkie sprawy związane z pasem drogowym. Powstanie tutaj, zgodnie z naszą strategią, także oświetlenie energooszczędne, czyli oświetlenie ledowe mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.

Sieć wodociągowa już jest wymieniana
Zanim jednak rozpoczną się roboty, swoje prace w tym miejscu rozpoczął PGKiM. Korzystając z okazji, spółka miejska wymienia odcinki azbestowego wodociągu i przyłącza wodociągowe, tak by w przyszłości nie ciąć nowego asfaltu. - Dodatkowo będą porządkowane sprawy kanalizacyjne. Będziemy wydawali decyzje nakazujące o przyłączaniu ostatnich zbiorników bezodpływowych, czyli ostatnich szamb, do kanalizacji – komentuje burmistrz.

Rok na zrealizowanie remontu
Koszt inwestycji jest bardzo duży. Jego kwota to prawie 3,5 mln zł. Miasto na ten cel pozyskało środki z Funduszu Dróg Samorządowych. - Bardzo dziękuję panu wojewodzie, który z dużym zainteresowaniem analizował nasze wnioski, które znalazły jego uznanie i możemy je realizować - mówi burmistrz.

Na osiedlu Ogródki planowane są kolejne inwestycje
- Jest to oczywiście pierwszy etap prac. Podobnie jak i w innych częściach miasta nie skończy się to na tej inwestycji. Osiedle Ogródki jest już starszym osiedlem, pomimo tego, że ma chodniki, to chodniki wymagają przełożenia i remontu. Moim marzeniem jest częściowe, a może i w całości wymienienie starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne – opowiada burmistrz Grzegorz Mrowiński. - Chciałbym, żeby mieszkańcy tego osiedla nie czuli się wykluczonymi mieszkańcami, a pełnowartościowymi obywatelami naszego miasta. A sam remont ulicy Sportowej to już duży ukłon w kierunku osób, które codziennie tą ulicą podążają do pracy, szkoły, przedszkoli. A to nie jest koniec inwestycji w tej części miasta – dodaje.

Będzie jeszcze droższa inwestycja
Co ciekawe, nie będzie to najdroższa inwestycja drogowa, realizowana w tym i następnym roku w Działdowie. Miastu udało się pozyskać pieniądze na remont ulicy Młyńskiej i drugiej części Wolności. O szczegółach tej inwestycji poinformujemy wkrótce.