Zarząd województwa zaakceptował do dofinansowania projekt rozbudowy oddziału psychiatrycznego w działdowskim szpitalu. Placówka otrzyma ponad 1,3 mln zł na wykonanie dodatkowego skrzydła wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku. Koszt całej inwestycji to blisko 1,8 mln zł. Otrzymane środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.