W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje na temat rozbudowy działdowskiej huty szkła. Temat ten od razu zaniepokoił mieszkańców pobliskich bloków, którzy obawiają się zwiększonego hałasu. O szczegóły tej inwestycji postanowił się zapytać radny Adam Szczypiński, który wystosował interpelację do burmistrza.

- W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej informacje dotyczące planowanej przez firmę Heinz-Glas modernizacji zakładu polegającej m.in. na zamontowaniu pieca hutniczego w nowej, bliższej odległości od istniejących bloków Wspólnot Mieszkaniowych 7,9,5,3 oraz Hallera 25. Problem uciążliwego hałasu dochodzącego z zakładu był już wielokrotnie zgłaszany i sygnalizowany zarówno przez zarząd osiedla nr 4 i 5 oraz przez mieszkańców tych osiedli, którzy zamieszkują w sąsiedztwie huty. W związku z planowaną ewentualną inwestycją istnieje poważna obawa, że poziom hałasu zdecydowanie zwiększy swoje natężenie – co w konsekwencji doprowadzi do jeszcze większych uciążliwości – szczególnie w porze letniej, kiedy okna i drzwi balkonowe otwierane są również w porze nocnej – napisał radny.

W swoim piśmie radny zapytał również burmistrza, czy Gmina Miasto Działdowo posiada jakiekolwiek informacje o inwestycji oraz jej zakresie. Ponadto radnego zaciekawił fakt, czy inwestor przewidział montaż ekranów wygłuszających, które choć w pewnym stopniu zminimalizowałyby poziom hałasu.

Na interpelację odpowiedział burmistrz Grzegorz Mrowiński. W piśmie przeczytać możemy m.in., że obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie. Wnioskodawca do wniosku załączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, z której wynika, że normy emisji hałasu nie zostaną przekroczone. - Aby wyjść mieszkańcom naprzeciw inwestor postanowił poczynić kroki w celu zmniejszenia obecnej emisji hałasu, jak również emisji po przeprowadzeniu inwestycji – czytamy. Grzegorz Mrowiński dodał, że firma jest cały czas monitorowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie pod względem emisji m.in. hałasu i wyniki badań wskazują na brak przekroczeń hałasu.