Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje, że wstrzymał wykonanie w szpitalu wszystkich procedur planowych z wyłączeniem procedur związanych z chorobami lub podejrzeniami chorób onkologicznych.

Spowodowane jest to:

-  pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną,
- koniecznością przejęcia chorych z okolicznych ośrodków przekształcanych w jednostki leczące wyłącznie chorych z COVID-19 lub zawieszających działalność w swoich poszczególnych oddziałach z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnych COVID-19,
- odciążeniem personelu „anestezjologicznego” niezbędnego do pracy w Pododdziale Respiratoroterapii dla chorych z COVID-19,
- odciążeniem personelu „internistycznego” niezbędnego do pracy w Pododdziale dla chorych z COVID-19,
- tworzeniem „zespołu respiratorowego” przygotowywanego do walki z COVID-19
- koniecznością zniwelowania osłabienia potencjału kadrowego wynikającego z absencji personelu związanej z zachorowaniami na COVID-19 i kwarantannami,
- koniecznością ograniczenia wykorzystania respiratorów,
- oszczędzaniem zasobów krwi i tlenu.