Rada Miasta Działdowo przegłosowała zmiany w budżecie na rok 2020. Były one związane z otrzymanymi blisko 3 milionami złotych z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Radni zdecydowali, że za te środki wyremontowane zostaną ulice: Sukertowej-Biedrawiny, Krasickiego oraz Karłowicza. Ponadto w rezerwie czeka modernizacja ul. Lenartowicza. Chodzi tu o remont i skanalizowanie ruchu samochodowego od ul. Karłowicza w kierunku ul. Norwida.