Gmina Działdowo pozyskała małe granty sołeckie dla Ruszkowa oraz Burkatu. Dzięki pozyskanym środkom ciekawie zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna, która ma nawiązywać do charakteru i klimatu miejscowości.

W Burkacie utworzona zostanie strefa odpoczynkowa wyposażona w leżanki ogrodowe, stolik do gier, szafę z książkami, pergole z ławkami. Wszystko zostanie wyłożone płytami chodnikowymi, na których namalowane zostaną gry dla dzieci. Ponadto powstaną alejki z krzewami i kwiatami miododajnymi. Jak mówi wójt Mirosław Zieliński, inwestycja o charakterze kulturalno–edukacyjno–ekologicznym to interesująca propozycja na spędzenie wolnego czasu przez lokalną społeczność skierowana do każdego mieszkańca sołectwa – zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Ma ona na celu zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców Burkatu w działania na rzecz poprawy warunków i jakości ich życia, tworząca nowe możliwości i perspektywy, jednocześnie przyczyniająca się do modernizacji terenów wiejskich oraz poprawy estetyki miejscowości.

Natomiast w Ruszkowie planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej przeznaczonej do odpoczynku, nawiązującej charakterem do jej historii. W obecnym stanie przestrzeń ta jest pusta i zaniedbana, a w przyszłości stanie się zagospodarowanym miejscem relaksu w klimacie dworskiego folwarku rekreacyjno – edukacyjnego. Ma być to miejsce pozwalające na odpoczynek i relaks wśród pięknych roślin nektarodajnych, miejscem sprzyjającym integracji lokalnej społeczności. Planuje się tam m.in.: odrestaurowanie murku, utworzenie ścieżki przyrodniczej z roślinnością miododajną, umieszczenie tablic związanych z miejscowością i jej mieszkańcami, zamontowanie grilla, stołu drewnianego wraz z drewnianymi krzesłami, wykonanie zadaszenia nad stołem krytego słomą, wykonanie kwietników oraz stojaka rowerowego z pni drzew.