Tydzień temu odbyła się sesja Rady Powiatu Działdowskiego. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez powiat II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie. Uchwała została podjęta jednogłośnie, co sprawia, że już od 1 września szkoła przejdzie w ręce powiatu. Zanim jeszcze do tego dojdzie, władze Działdowa oraz powiatu będą musiały podpisać porozumienie, określające szczegółowe warunki przejęcia placówki.