Działdowski szpital otrzymał 700 tys. zł wsparcia od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Środki zostaną przeznaczone na walkę z koronawirusem.

W czwartek, 25 czerwca w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie działalności SPZOZ w Działdowie. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin przeznaczył 700 tys. zł na rozwój specjalistycznych usług medycznych oraz zakup urządzeń w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu. Wsparcie marszałka uzupełnione zostanie o ponad 100 tys. zł z budżetu powiatu działdowskiego i 300 tys. zł z budżetów gminnych oraz od lokalnych przedsiębiorców. - Dofinansowanie ma dla nas ogromne znaczenie. Bardzo szybka reakcja, dobrze skrojonego programu pomocy. Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie, które jest największe ze szpitali powiatowych, nie będących szpitalami jednoimiennymi lub szpitalami posiadającymi oddziały zakaźne. To jest potężny zastrzyk finansowy. Mamy wreszcie dowód, że jako służba zdrowia nie dostajemy tylko oklasków, ale otrzymujemy od władz samorządowych wszystkich szczebli znaczącą pomoc, która przełoży się na bezpieczeństwo pacjentów i bezpieczeństwo nasze, czyli personelu medycznego – mówił dyrektor szpitala Ireneusz Weryk. - Szpital w Działdowie jest szpitalem dużym, dobrze rozwiniętym. Stąd większa kwota dotacji. Myślę, że z pewnością się przyda. Przede wszystkim chciałbym podziękować personelowi służby zdrowia szpitala w Działdowie, całej służbie tutaj w rejonie działdowskim i na Warmii i Mazurach. Swoją rolę tej służebnej walki z Covidem służba zdrowia odegrała bardzo dobrze. Dziękujemy jako społeczeństwo, że jesteśmy bezpieczni — dodawał marszałek Gustaw Marek Brzezin.