Pod koniec maja Rada Miasta Działdowo podjęła decyzję o rozwiązaniu Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Teraz, zgodnie z zapowiedziami, radni postanowili przekazać II Liceum Ogólnokształcące w ręce władz powiatu działdowskiego. Ma to się stać od 1 września, a wszystkie warunki zostaną określone w specjalnym porozumieniu.

Gmina Miasto Działdowo było pierwszą gminą w województwie warmińsko-mazurskim, która stworzyła i prowadziła liceum ogólnokształcące. W 1996 roku, powołano II Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie. Decyzja ta była ewenementem, bowiem w pozostałych częściach regionu tego typu placówki podlegały pod powiaty. Podmiotu prowadzącego nie zmieniły nawet przepisy, które od 2003 roku mówiły wyraźnie, iż szkoły średnie powinny być prowadzone przez starostwa. Liceum w takiej formie działało 24 lata.

Prestiż kosztuje
Przez cały ten okres władze miasta były świadome, że swoimi działaniami wyręczają kolegów samorządowców z powiatu, jednak posiadanie szkoły średniej uznawano za pewien prestiż. Cena tego prestiżu zaczęła jednak z roku na rok rosnąć, a szkoła stawała się coraz większym obciążeniem dla budżetu miasta. Rosnące wydatki na oświatę sprawiły, że miasto w 2020 roku musiało dołożyć z własnych środków 600 tys. zł. Na tym jednak nie koniec. Obliczono, że w roku 2021 kwota ta miała wzrosnąć do około 1 mln zł. Miasto postanowiło w końcu uregulować tę kwestię.

Więcej w dzisiejszym wydaniu TD.