W piątek, 5 czerwca zmarł Bogdan Ulatowski – nauczyciel fizyki, członek honorowy PCK, długoletni krwiodawca uhonorowany Kryształowym Sercem, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami i medalami. Pełnił funkcję przewodniczącego Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi oraz przez wiele lat był prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Działdowie. Działał także w harcerstwie. Był wieloletnim instruktorem hufca ZHP w Działdowie. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie. Przez całe swoje życie starał się nieść pomoc ludziom potrzebującym. Miał 74 lata.