Od poniedziałku, 1 czerwca Miejski Dom Kultury w Działdowie wznawia działalność sekcji artystycznych.

Na razie zajęcia odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach. I tak w sekcjach tanecznych, jednorazowo udział będzie mogło wziąć czterech uczestników. Taka sama liczba uczestników będzie mogła uczestniczyć jednorazowo w zajęciach teatralnych. W zajęciach sekcji plastycznej udział będą mogły wziąć tylko dwie osoby, w tym samym czasie. Natomiast w sekcji wokalnej zajęcia odbywać się będą indywidualnie.

Jak inforume dyrektor, wszystkie zajęcia będą się odbywały z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczące funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 22 maja. - Prosimy o bezpośredni kontakt z poszczególnymi instruktorami zajęć w celu ustaleniu szczegółowego harmonogramu spotkań (tel. 23-697-21-92). Udział w zajęciach jest całkowicie dobrowolny. Wszystkich, którzy nie zdecydują się teraz, zapraszamy do powrotu w późniejszym czasie - mówi Sławomir Rutkowski.