Burmistrz Działdowa podjął decyzję o otwarciu publicznych szkół oraz przedszkoli. Są one czynne od dziś, jednak z pewnymi ograniczeniami.

- W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, od 25 maja uruchomiliśmy działanie szkół oraz przedszkoli. Nasze placówki, jak zapewniają dyrektorzy, spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego – mówi Grzegorz Mrowiński.

Aktualnie zainteresowanie nie jest duże. - Spośród 689 przedszkolaków zapisanych do przedszkoli miejskich, wolę zapewnienia opieki zadeklarowano dla 77 maluchów. Na podstawie danych szacunkowych, zgodnie z wytycznymi GIS, nasze placówki będą mogły zapewnić opiekę 180 dzieciom.

Jeżeli chodzi o zajęcia opiekuńcze w klasach I-III szkół podstawowych, to na tę chwilę chęć uczestnictwa zadeklarowano dla 30 uczniów na 711 wszystkich zapisanych.

- Ilość zgłoszeń dzieci, którym należy zapewnić opiekę w szkołach i przedszkolach będzie ulegać zmianie, ponieważ z dnia na dzień obserwujemy coraz większe zainteresowanie tematem – mówi burmistrz Działdowa.