Od poniedziałku, 25 maja planowany jest powrót do udzielania porad z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście w siedzibach NPP. Od 20 marca było to możliwe tylko i wyłącznie przez telefon i pocztę elektroniczną.

W powiecie działdowskim funkcjonują trzy takie punkty - w Działdowie, Lidzbarku i Rybnie. Dwa są prowadzone przez organizacje pozarządowe a jeden przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Działanie punktów jest finansowane w formie dotacji od wojewody warmińsko-mazurskiego. W 2020 roku ich koszt to 198 tys. zł. W pierwszym kwartale 2020 roku z usług skorzystało łącznie 106 osób – najwięcej w Lidzbarku (49) a najmniej w Działdowie (35).