Starostwo Powiatowe w Działdowie od wczoraj zmieniło zasady pracy urzędu. Jak informuje starosta Paweł Cieśliński, dostęp do siedziby starostwa jest możliwy wyłącznie poprzez wejście A, od strony ulicy Jagiełły 6/8, w godzinach od 8.00 do 15.00. Klienci urzędu będą obsługiwani pojedynczo w wydzielonej części korytarza. - Rekomenduje się, aby interesanci załatwiający sprawy inne niż komunikacyjne, poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym – mówi starosta.

Wydziały posiadające siedzibę przy ulicy Skłodowskiej 15 oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Lidzbarskiej 31 przyjmować będą interesantów w godz. od 8.00 do 15.00, przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.

Przypominamy, że kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestała przyjmowania w urzędzie wpłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741. Ponadto starosta informuje, że wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie (ul. Hallera 14A), ewentualnie drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.