Dyrektor działdowskiego szpitala poinformował, iż pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, SPZOZ w Działdowie stopniowo przywracać będzie dostęp do wszystkich świadczeń medycznych.

- Wznowiliśmy wykonywanie większości zabiegów rehabilitacyjnych, zaczniemy przeprowadzać planowe zabiegi operacyjne, zniesiemy ograniczenia w planowych przyjęciach do szpitala, będziemy przyjmować w poradniach specjalistycznych zwłaszcza pacjentów pierwszorazowych, umożliwimy pełen dostęp do badań obrazowych i laboratoryjnych. Wszystkie działania przywracające pełen dostęp do świadczeń mamy nadzieję zakończyć w ciągu tygodnia – mówi Ireneusz Weryk. - Zatrudniamy bardzo doświadczony oraz kompetentny personel, który z wielkim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i wzajemną współpracą jest w pełni gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą stan epidemii – dodaje.

Dyrektor szpitala nadal zachęca do korzystania z teleporad w przypadkach chorób przewlekłych i stabilnego stanu chorych. - Apelujemy do wszystkich o korzystanie z pomocy lekarzy rodzinnych i nie obciążanie nadmierna pracą szpitalnego oddziału ratunkowego, zespołów ratownictwa medycznego czy też nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sytuacjach gdy problem zdrowotny nie ma charakteru ważnego i nagłego – mówi dyrektor.

Nadal zostanie utrzymany zakaz odwiedzin. - Co najmniej do końca maja nie wznowimy porodów rodzinnych, pozostaną ograniczenia w dostępie do obiektu umożliwiające przeprowadzenie wywiadu, pomiar temperatury oraz w razie konieczności innych parametrów przez pracowników ochrony lub pracowników medycznych. Konieczne jest posiadanie maski zabezpieczającej drogi oddechowe, a zgłaszanie się do wszystkich komórek SPZOZ w Działdowie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnie tego wymagających. Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach, stosowanie się do poleceń personelu medycznego i ochrony oraz zachowanie 2-metrowego odstępu pomiędzy osobami – kończy dyrektor.